REGLEMENT

DD. 15 juni 2022

Artikel 1.

Dit reglement is van toepassing op een referral-actie opgezet door Dripl BV, met zetel te Désiré Mellaertsstraat 49, 3010 Leuven, ingeschreven bij de KBO onder nummer 0752.752.266 (de “Organisator”).

Dit reglement heeft onder meer betrekking op de voorwaarden van deelname en het verloop van de actie.

Artikel 2.

De referral-actie loopt van 15 juni 2022 tot 15 juni 2023. Deze actie kan door de organisator te allen tijd verlengd worden.

Artikel 3.

De beloofde referral-bonus wordt enkel geleverd of uitbetaald aan de referent als aan de volgende voorwaarden cumulatief wordt voldaan:

 

1) Het gerefereerde bedrijf is nog geen klant van Dripl op moment van referentie.

2) Er werd nog geen introductiegesprek vastgelegd met het gerefereerde bedrijf op initiatief van Dripl zelf op moment van referentie.

3) Het gerefereerde bedrijf tekent een overeenkomst voor minstens één Refill Point met Dripl.

4) De naam van de referent werd vermeld in het online formulier door de gerefereerde. 

Artikel 4.

De Organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze promoactie altijd trachten in der minne op te lossen. Bij gebrek daaraan zal de bevoegde rechtbank van Gent bevoegd zijn en Belgisch recht van toepassing zijn.